INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Władysław Marek Kolasa, Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998. Rynek-polityka-kultura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004
Title Władysław Marek Kolasa, The Krakow Press in the decade of transformations 1989-1998. Market-politics-culture, the Krakow Pedagogical Academy Publishing House, Krakow 2004
Pełny tekst / full text
Numer 10