INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Zofia Sokół
Tytuł Kraków - Lwów: Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 16 - 18 listopada 2005 r.
Title Krakov-Lvov: books, periodicals, libraries of the 19th and 20th centuries. VIII International Scholarly Conference, Krakow 16-18 November 2005
Pełny tekst / full text
Numer 10