INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Barbara Dąbrowska
Tytuł Profesor dr hab. Wiesław Bieńskowski 1926 - 1999
Title
Pełny tekst / full text
Numer 5