INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 5

 

Autor Tytuł PDF
Barbara Dąbrowska Profesor dr hab. Wiesław Bieńskowski 1926 - 1999
Jolanta Kępa- Mętrak Dr Kazimierz Warda 1939 - 2000
Władysław Maria Grabski Struktura naukoznawstwa a metodologia bibliologii
Tomasz Chrząstek Struktura zawartości "Nowej Kultury" w latach 1950-1952. Komunikat z badań
Ewa Pawelec Czasopisma dla dzieci lat siedemdziesiątych. Przegląd literatury przedmiotu
Jolanta Kępa- Mętrak Przełomy w historii - XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich
Małgorzata Ptasińska II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Nowoczesne nośniki i środki informacji naukowej w służbie nauki"
Tomasz Chrząstek Studenckie Koło Bibliologów w latach 1994-1999
Barbara Dąbrowska B. Szornel-Dąbrowska: Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie w latach 1922-1939
Andrzej Kaleta Polska prasa misyjna w okresie międzywojennym
Zofia Sokół Czasopisma organizacji kobiecych w Polsce w latach 1989-1999
Monika Olczak-Kardas Biblioteki szkolne i publiczne w gminnych budżetach administracyjnych w latach 1918-1939 na przykładzie powiatu rawskiego
Małgorzata Ptasińska Casa Editrice "Lettere" w latach 1946-1947. O pierwszych inicjatywach edytorskich Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte
Tomasz Mielczarek Liberałowie i rewizjoniści. Z dziejów "Przeglądu Kulturalnego" (1952-1963)
Kazimierz Warda Druki krakowskie, lwowskie i wileńskie w zbiorach Biblioteki Cesarskiego Uniwersytetu im. Świętego Włodzimierza w Kijowie
Danuta Adamczyk Europejska promocja Polski i literatury polskiej w przekładach w początku XX w.
Agnieszka Kopeć Książka zakazana w opinii Kościoła i odbiorze czytelniczym w okresie dwudziestolecia międzywojennego