INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 18

 

Autor Tytuł PDF
Jolanta Dzierżyńska Modele współczesnego dziennikarstwa, pod. red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015
Ewa Danowska Sprawozdanie ze spotkania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 12 maja 2014
Krzysztof Wasilewski Obraz emigracji niepodległościowej w "Gazecie Wyborczej" (1989-1991)
Tomasz Mielczarek Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013
Tomasz Mielczarek Status prawny dziennikarza, pod red. Wojciecha Lisa, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Wanda Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015
Izabela Krasińska Dorota Fox, Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: WW Ofcyna Wydawnicza, Katowice 2013
Aleksandra Lubczyńska Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914), Przemyśl, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 2012 - ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA
Leszek Kośny Zagadnienie czasopism pszczelarskich w Encyklopedii pszczelarskiej z 1989 i 2013 roku
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Współczesny rynek czasopism o sztuce w Polsce. Przegląd wydawnictw
Olga Dąbrowska-Cendrowska Ludzkie historie dobrze się sprzedają. Magazyny typu true story - charakterystyka segmentu prasowego
Jolanta Dzierżyńska Wzrost podaży i konkurencji na rynku mediów
Ewa Danowska Nauczanie bibliografi w Gimnazjum Wołyńskim i Liceum w Krzemieńcu
Adam Radosław Suławka Prasa rosyjskojęzyczna wydawana w łodzi przed I wojną światową w świetle raportów cenzora Wasilija Pietrowa
Jacek Wojsław Kierownictwo partyjne wobec prasy w Polsce w latach kulminacji stalinizmu (1949-1953): polityka personalna, decyzje organizacyjne i "nastawianie" tematyczne
Adam Górski Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych
Tomasz Mielczarek Telewizyjne upodobania Polaków na przełomie XX i XXI wieku
Magdalena Ostrowska Aplikacje dla czytelników - przegląd i charakterystyka
Agnieszka Wrońska Dziennikarze i blogerzy jako uzupełniające się środowiska tworzące treści