INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Telewizyjne upodobania Polaków na przełomie XX i XXI wieku
Title Polish television predilection at the turn of the XX and XXI centuries
Słowa kluczowe telewizja, oglądalność, programy telewizyjne, audycje telewizyjne
Keywords television, audience, television programmes, television broadcasts
Pełny tekst / full text
Numer 18

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest analiza telewizyjnych upodobań Polaków z przełomu XX i XXI w. Przez tę opisową kategorię autor rozumie oglądalność zarówno poszczególnych programów telewi-zyjnych, jak i konkretnych audycji. Analizę oparto na danych Ośrodka Badania Opinii Publicznej oraz AGB Nielsen Audience Measurement.
Mimo podziału audytorium największą popularnością cieszą się kanały uniwersalne. Polacy najchętniej w telewizji oglądają bezpośrednie transmisje wydarzeń społecznych. Mężczyźni preferują relacje sportowe, a kobiety przeważnie oglądają polskie seriale, które są najbardziej popularnymi audycjami produkowanymi specjalnie dla potrzeb telewizji. Porównywalnym zainteresowaniem obu płci cieszą się audycje informacyjne - druga pod względem oglądalności produkcja telewizyjna.
Wybór oglądanych programów i audycji determinuje wiele czynników, takich jak: wiek, płeć, dochody, wykształcenie itp. Widzowie zaliczani do tzw. grupy komercyjnej są bardziej otwarci na świat, ciekawi nowych doznań, gotowi do odrzucania stereotypów. Zapewne dlatego zwykle oglądają audycje rozrywkowe, zagraniczne seriale oraz filmy fabularne. Statystycznie rzecz ujmując, są też podstawową grupą odbiorców telewizyjnych kanałów tematycznych.

Summary

The aim of the article is to analyse Polish television tastes at the turn of the XX and XXI centuries. By means of this periphrastic approach the author comprehends both the audience of the various tel- evision programmes and specific broadcasts. The analysis was based on data from the Public Opinion Research Centre and the AGB Nielsen Audience Measurement.
The author has come to the conclusion that, despite the incidence of audience fragmentation, Universal channels are the most popular. Poles, eagerly, watch direct transmissions of social events. Men prefer sporting events while women gladly watch polish serials, which are the most popular pro- grammes produced specialty for the television. A comparable level of interest from both genders is geared towards information programmes - second in ranking for television program viewers.
The choice of broadcasts and programmes watched is determined by such factors as: age, gender, income, education etc. Viewers identified with, what is referred to as, the commercial group are very open-minded, ready to experience new sensations, ready to reject stereotypes. That is certainly why they watch entertainment programmes, foreign serials as well as feature films. Statistically, they also constitute the main group of viewers that patronize thematic channels on television.