INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Status prawny dziennikarza, pod red. Wojciecha Lisa, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014
Title A journalist's legal status, edited by: Wojciech Lis, Wolters Kluwer Co., Warsaw 2014
Pełny tekst / full text
Numer 18