INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Aleksandra Lubczyńska
Tytuł Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914), Przemyśl, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 2012 - ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA
Title Anna Siciak, History of books in Przemyśl during the era of Galician autonomy (1867-1914), Przemyśl, South-eastern Institute of Science in Przemyśl 2012 - ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA
Pełny tekst / full text
Numer 18