INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Magdalena Ostrowska
Tytuł Aplikacje dla czytelników - przegląd i charakterystyka
Title Applications for readers - review and characterization
Słowa kluczowe aplikacje mobilne, czytelnictwo, e-booki, książki elektroniczne
Keywords readership, e-books, electronic books
Pełny tekst / full text
Numer 18

Streszczenie

Liczba aplikacji mobilnych rośnie w związku ze wzrastającą liczbą urządzeń mobilnych. Przygoto-wywane są z myślą o tym, by odpowiadały na indywidualne potrzeby użytkowników. Wśród dostępnej oferty znajdują się także propozycje dla miłośników książek. Dominują tu aplikacje, których zadaniem jest umożliwić czytanie publikacji elektronicznych na urządzeniach przenośnych, np. Kindle, Nexto, Moon+ Reader, Publio, FB Reader, Aldiko Book Reader czy Wattpad. Ponadto powstały także pro-gramy o dodatkowych funkcjach, m.in. wirtualne biblioteczki Lubimyczytać, zintegrowany system bibliotek Mak+ oraz dostęp do informacji o badaniach czytelnictwa PBC Mobile. Powyższe aplikacje zostały krótko omówione w pracy.

Summary

The number of applications is increasing due to the growing number of mobile devices. They are prepared specifically to suit the individual needs of users. Among the available offers there are also proposals for book lovers. Dominating among them are applications, whose task is to enable the reading of electronic publications on mobile devices, eg. Kindle, Nexto, Moon+ Reader, Publio, FB Reader, Aldiko Book Reader or Wattpad. Furthermore, there are also programs with additional features including virtual library like Lubimyczytać, an integrated library system Mak+ and Access to information on clinical readership Mobile PBC. These applications are briefly discussed in the work.