INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Ewa Danowska
Tytuł Sprawozdanie ze spotkania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 12 maja 2014
Title Report on the Association of Polish Librarians meeting, Warsaw 12 May 2014
Pełny tekst / full text
Numer 18