INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Tytuł Wanda Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015
Title Wanda Ciszewska, The publishing and bookshop company in the Kujawy and Pomeranian region in the years 1945-1956, The Nicholas Copernicus University Press, Toruń 2015
Pełny tekst / full text
Numer 18