INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013
Title Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Audio-visual medial services. Reglamentation based on the digital conversion conditionality, Wolters Kluwer Poland Co., Warsaw 2013
Pełny tekst / full text
Numer 18