INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzierżyńska
Tytuł Modele współczesnego dziennikarstwa, pod. red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015
Title Models of contemporary journalism, edited by: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Paweł Urbaniak, Katarzyna Bernat, University of Wrocław Press, Wrocław 2015
Pełny tekst / full text
Numer 18