INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Izabela Krasińska
Tytuł Dorota Fox, Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: WW Ofcyna Wydawnicza, Katowice 2013
Title Dorota Fox, Theatrical periodicals press in Poland in the years 1918-1939, Katowice 2013, University of Silesia Press
Pełny tekst / full text
Numer 18