INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Leszek Kośny
Tytuł Zagadnienie czasopism pszczelarskich w Encyklopedii pszczelarskiej z 1989 i 2013 roku
Title The subject of apiarian magazines in the 1989 and 2013 editions of the Apiarian Encyclopedia
Pełny tekst / full text
Numer 18