INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Danuta Adamczyk Legalna działalność wydawnicza Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie rewolucji 1905 roku. Towarzystwo Wydawnictw Ludowych 1
Grażyna Gulińska Księgarnia "Jedność" w Kielcach jako przykład działalności księgarni katolickich w Polsce po 1939 r. 10
Agnieszka Chamera-Nowak Książki, biblioteki i bibliotekarze na wsi polskiej w okresie stalinizmu w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa 16
Klaudia Socha Książki religijne rozprowadzane drogą subskrypcji na tle repertuaru wydawniczego i zainteresowań czytelniczych XVIII wieku 14
Agnieszka Kopeć Książka zakazana w opinii Kościoła i odbiorze czytelniczym w okresie dwudziestolecia międzywojennego 5
Paulina Prędotka KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W RELACJACH Z MEDIAMI 17
Zofia Sokół Kraków - Lwów: Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 16 - 18 listopada 2005 r. 10
Ewa Danowska Krajowy Kongres Kultury Książki 16
Tomasz Mielczarek Konformiści czy buntownicy? Kilka uwag o dziennikach i publicystach Polski Ludowej (1945-1989) 8
Gajlewicz-Korab Katarzyna Konflikty celebrytów w polskiej prasie typu people jako przykład brutalizacji przekazu 20
Maria Siuda KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA DWULETNI PROJEKT "AKTUALIZACJA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO BIBLIOTEKARZY PRACUJĄCYCH W MAŁYCH BIBLIOTEKACH GMINNYCH" 15
Aleksandra Lubczyńska Konferencja naukowa "Stare i nowe w bibliotece - współpraca czy konkurencja". Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 3-5 czerwca 2009 r. 13
Jolanta Kępa- Mętrak KONFERENCJA NAUKOWA "PRZYSZŁOŚĆ DZIENNIKARSTWA. KONIECZNOŚĆ SPECJALIZACJI?" RZESZÓW, 10-11 CZERWCA 2010 ROKU 15
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Media - Moda - Wizerunek", Wrocław 10 maja 2012 r. 16
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Główne nurty w literaturze XX i XXI wieku a dziennikarstwo. Kraków 20-21 kwietnia 2010 14
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Dwadzieścia lat wolnych mediów w Polsce 1989-2009", Kraków 26-27 maja 2009 14
Aleksandra Lubczyńska Konferencja naukowa "Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy", Poznań 4-5 marca 2010 roku 14
Wojciech Lis KONCESJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH 15
Małgorzata Gruchoła KOMODYFIKACJA "KULTURY" W TELEWIZJI PUBLICZNEJ 19
Krzysztof Woźniakowski Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939-1944) w kręgu działań kulturalnych 14

Strona 12 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;