INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 15

 

Autor Tytuł PDF
Wojciech Lis KONCESJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH
Anna Jupowicz-Ginalska JUROREM BYĆ, CZYLI RZECZ O KOMISJACH SĘDZIOWSKICH W PROGRAMACH TALENT SHOW
Adrian Uliasz PRASA POPULARNONAUKOWA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE A EDUKACJA HUMANISTYCZNA I KULTURALNA MŁODZIEŻY. CZASOPISMO "COGITO"
Izabela Bogdanowicz NIEZNANY WĄTEK W HISTORII "GAZETY BANKOWEJ"
Krzysztof Wasilewski DZIŚ. PRZEGLĄD SPOŁECZNY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSCE (1990-2008)
Anita Uchańska POLSKA POLITYKA MEDIALNA W ZAKRESIE CYFRYZACJI W RAMACH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Olga Dąbrowska-Cendrowska W STRONĘ SPROFILOWANEGO ODBIORCY MEDIÓW
Renata Piasecka KIERUNKI ROZWOJU AGENCJI INFORMACYJNYCH W POLSCE PO 1989 ROKU
Jolanta Dzierżyńska DYWERSYFIKACJA WPOLSKICH MEDIACH - MODA CZY KONIECZNOŚĆ?
Ryszard Żabiński JAKOŚĆ DÓBR MEDIALNYCH
Tomasz Mielczarek DLACZEGO POLACY NIE CZYTAJĄ GAZET?