INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Grażyna Gulińska Placówki biblioteczne kieleckich szkół podstawowych w latach 1975-1990 4
Tomasz Mielczarek Pod presją polityki. Nowelizacje ustawy o radiofonii i telewizji 14
Wojciech Jabłoński POLITYCZNE DZIENNIKARSTWO WIRTUALNE UCIECZKA W CYBERPRZESTRZEŃ JAKO ODEJŚCIE OD STANDARDÓW UPRAWIANIA ZAWODU 17
Jakub Żurawski Polityka udostępniania informacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21
Zofia Sokół Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001, Polska Akademia Nauk - Komisja Prasoznawcza, Kraków 2005 10
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk POLSKA LITERATURA ZSYŁKOWA OGNIWEM POMIĘDZY RODAKAMI NA UCHODŹSTWIE I W KRAJU W ŚWIETLE DONIESIEŃ PRASOWYCH 15
Anita Uchańska POLSKA POLITYKA MEDIALNA W ZAKRESIE CYFRYZACJI W RAMACH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ 15
Tomasz Mielczarek Polska prasa informacyjno-polityczna w latach 1989-1996 4
Andrzej Kaleta Polska prasa misyjna w okresie międzywojennym 5
Edyta Wygonik-Barzyk Polski Herald i jego obecność na rynku prasy polskiej w Irlandii w latach 2005-2009 13
Zofia Sokół Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury. Konferencja naukowa zorganizowana w Warszawie w dniach 1 - 2 czerwca 2000 r. 6
Tomasz Mielczarek Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia - teoria - zjawiska [Polish Local Media at the Turn of the 20th Century], ed. by Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko and Władysław Marek Kolasa, Kraków 2007 11
Barbara Centek Popularnonaukowe czasopisma południowo-wschodniego Podlasia (1980-2005) 12
Aleksandra Lubczyńska POPULARYZACJA WIEDZY NA ŁAMACH NIEKTÓRYCH KALENDARZY DLA LUDU WYDAWANYCH W KRAKOWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU 15
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Powstanie i rozwój "Dziennika Polskiego" w latach 1940-1943 10
Barbara Gierszewska Prasa filmowa w Polsce do 1939 roku 3
Wojciech Lis PRASA INTERNETOWA. PROCES MIGRACJI MEDIÓW DO CYBERPRZESTRZENI 19
Dominika Popielec Prasa jako naturalne miejsce uprawiania dziennikarstwa śledczego 20
Olga Dąbrowska-Cendrowska Prasa kulinarna w czasach popularności blogów i serwisów kulinarnych 20
Jolanta Kępa- Mętrak Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja naukowa, Warszawa 21 września 2004 9

Strona 12 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;