INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Barbara Gierszewska
Tytuł Prasa filmowa w Polsce do 1939 roku
Title
Pełny tekst / full text
Numer 3