INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 3

 

Autor Tytuł PDF
Władysław Maria Witek Zbiory poloników w bibliotece Instytutu Polsko - Niemieckiego w Darmstadt. Sprawozdanie z podróży naukowej
Eugeniusz Rudziński Jaki świat i życie? Wywiad z Johnem Kennethem Galbraithem
Ewa Kubicka Zofia Kozarynowa: Sto lat. Gawęda o kulturze środowiska
Tomasz Mielczarek Jan Mazur: Tygodnik "Myśl Katolicka" (1908-1914). Problemy religijne, społeczne i polityczne
Urszula Jakubowska Tomasz Mielczarek: Od "Monitora" do "Gońca Reklamowego". Dzieje prasy częstochowskiej (1769-1994)
Mirosława Papierzyńska-Turek Kazimierz Urban: Mniejszości religijen w Polsce 1945-1991. (Zarys statystyczny)
Jolanta Dzieniakowska Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939)
Barbara Gierszewska Prasa filmowa w Polsce do 1939 roku
Grażyna Gulińska Kilka uwag w sprawie funkcjonowania sieci bibliotek publicznych w latach dziewięćdziesiątych
Jolanta Kępa- Mętrak O potrzebie badań nad dziejami kieleckiego dziennikarstwa
Mirosława Papierzyńska-Turek Mychajło Hruszewski i Wiaczesław Łypyński - dwie filozofie dziejów Ukrainy
Eugeniusz Rudziński Próby oceny jakości badań naukowych
Tomasz Mielczarek Dwie "Rzeczypospolite" (1920-1932)
Grażyna Gulińska Z dziejów drukarstwa opatowskiego
Marta Meducka Dziedzictwo H. Stanisława Konarskiego w pracach Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława Konarskiego w Sandomierzu
Danuta Adamczyk Towarzystwo Wydawnicze "Praca" (1913). Z dziejów legalnych wydawnictw SDKPiL
Jolanta Dzieniakowska Prasa Narodowej Demokracji w Radomiu w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd wydawnictw
Władysław Maria Grabski Historyk, teoria informacji a krytyka źródła muzealnego (na przykładzie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze)