INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Marta Meducka
Tytuł Dziedzictwo H. Stanisława Konarskiego w pracach Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława Konarskiego w Sandomierzu
Title THE LEGACY OF H. STANISŁAW KONARSKI IN THE WORK OF THE STANISŁAW KONARSKI POPULAR REGIONAL UNIVERSITY IN SANDOMIERZ
Pełny tekst / full text
Numer 3

Summary

The founder of Polish regionalist movement, Aleksander Patkowski, perceived this movement as a sum of different forms of the collective activity of local communities. The programme of Polish regionalism included economic activisation, self-government, conscious knowledge of countryside, stimulation of educational and publishing work in particular regional micro-organisms. One of the forms of this activity included Popular Regional Universities (PUR). The present article is devoted to the activity of the Stanisław Konarski PUR in Sandomierz.