INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Danuta Adamczyk
Tytuł Towarzystwo Wydawnicze "Praca" (1913). Z dziejów legalnych wydawnictw SDKPiL
Title THE PUBLISHING SOCIETY "PRACA" (1913) A GLOSS TO THE HISTORY OF LEGAL PUBLISHING INSTITUTIONS OF THE SDKPiL
Pełny tekst / full text
Numer 3

Summary

The article is a monograph of the legal publishing institution created in 1913 on the initiative of the political party - the Socialist-Democratic Party of the Kingdom of Poland and Lithuania.