INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzieniakowska
Tytuł Prasa Narodowej Demokracji w Radomiu w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd wydawnictw
Title THE PRESS OF THE NATIONAL DEMOCRACY IN RADOM IN THE TWENTY YEARS PERIOD BETWEEN THE TWO WORLD WARS A SURVEY OF PUBLICATIONS - PART I
Pełny tekst / full text
Numer 3

Summary

Among the Radom publications of the interwar period, a considerable part included general-information papers (also referred to as "socio-political press" by the contemporary authorities - due to their content) which represented different political trends and groups.
In the years 1918-1939 the National Democracy (by 1928, the Popular-National Union, and next the National Party and the Greater Poland Union) published 11 papers, which was 28,2% of the local socio-political press.
The article characterises 8 press titles connected with the Radom National Democratic Party: „Głos Radomski" (1916-1920), „Dla Ojczyzny" (1920), „Słowo Radomskie" (1922), „Słowo Kieleckie" (1922), „Słowo" (1923-30), „ABC Radomsko-Kieleckie" (1927), „Nowiny Codzienne Radomskie" (1932-1933), „Gazeta Radomska" (1934-1935, 1937-1939).