INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jolanta Dzieniakowska
Tytuł Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939)
Title
Pełny tekst / full text
Numer 3