INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Mirosława Papierzyńska-Turek
Tytuł Kazimierz Urban: Mniejszości religijen w Polsce 1945-1991. (Zarys statystyczny)
Title
Pełny tekst / full text
Numer 3