INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Grażyna Gulińska
Tytuł Z dziejów drukarstwa opatowskiego
Title N THE HISTORY OF PRINTING IN OPATÓW
Pełny tekst / full text
Numer 3

Summary

The article is devoted to the history of printing in Opatów. The tradition of book printing goes back to the 16th century. Typographic works which operated in Opatów from the turn of the 19th century is characterized in the later part of the publication. Their publishing output is discussed.