INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Urszula Jakubowska
Tytuł Tomasz Mielczarek: Od "Monitora" do "Gońca Reklamowego". Dzieje prasy częstochowskiej (1769-1994)
Title
Pełny tekst / full text
Numer 3