INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 4

 

Autor Tytuł PDF
Jolanta Dzieniakowska Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Nauczyciel bibliotekarz - przygotowanie do zawodu". Kraków, 7-8 listopada 1996 roku.
Tomasz Mielczarek Stanisław Pamuła: Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach
Tomasz Mielczarek Danuta Adamczyk: Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej 1892/1893-1948
Jolanta Kępa- Mętrak O pojmowaniu dziennikarstwa. Przyczynek do dziejów prasy PRL
Adam Jachimczyk Obóz naukowy Studenckiego Koła Bibliologów w Osrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu- 16-17 września 1996 roku
Tomasz Chrząstek Sprawozdanie z konferencji "Funkcje dydaktyczne i naukowo-badawcze biblioteki akademickiej". Kielce, 19-21 września 1996 roku
Jolanta Kępa- Mętrak Twórcy prasy zakładowej Kielecczyzny (1945-1989)
Tomasz Mielczarek Polska prasa informacyjno-polityczna w latach 1989-1996
Grzegorz Maciągowski Michał Goldhaar- kreator kieleckiego rynku książki
Urszula Jakubowska Lwowski batiar w literaturze
Grażyna Gulińska Placówki biblioteczne kieleckich szkół podstawowych w latach 1975-1990
Jolanta Dzieniakowska Ziemia Radomska (1928-1935)
Andrzej Kaleta Wydawcy polskiej prasy misyjnej w latach 1918-1939
Kazimierz Warda Biblioteka Instytutu Księży Zdrożnych na Łysej Górze
Czesław Erber Wokół postaci Jakuba Zadzika (1582-1642). Cz. I. Autorzy utworów panegirycznych
Danuta Hombek Problematyka bibliologiczna na łamach czasopism Tadeusza Podleckiego