INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Danuta Adamczyk: Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej 1892/1893-1948
Title
Pełny tekst / full text
Numer 4