INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Chrząstek
Tytuł Sprawozdanie z konferencji "Funkcje dydaktyczne i naukowo-badawcze biblioteki akademickiej". Kielce, 19-21 września 1996 roku
Title
Pełny tekst / full text
Numer 4