INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Klaudia Socha OSIEMNASTOWIECZNE PRENUMERATY LITERATURY PIĘKNEJ 15
Jolanta Dzierżyńska OPŁACALNOŚĆ MIGRACJI DO INTERNETU WYDAWCÓW PRASOWYCH 17
Wojciech Lis Ograniczenia dostępu dziennikarza do informacji publicznej 21
Izabela Krasińska Ogólnopolska konferencja naukowa "Z dziejów książki i prasy". Przegląd badań za lata 2007-2010. Bydgoszcz 12 maja 2010 roku 14
Jolanta Kępa- Mętrak Ogólnopolska konferencja naukowa "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym". Roskosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 2003 8
Marcin Żynda Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku" (Toruń, 18-19 listopada 2008 r.) 12
Monika Olczak-Kardas Ogólnopolska konferencja naukowa "Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji" Bydgoszcz 14-15 maja 2009 13
Małgorzata Ptasińska Oficyna wydawnicza z Maisons-Laffite 2
Andrzej Kaleta Odzwierciedlenie przemian społeczno-politycznych i religijno-moralnych na ziemiach polskich w twórczości profesorów Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727-1939. Zarys problematyki 7
Jolanta Dzierżyńska Odwrót od lokalności 12
Adam Górski ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIENNIKARZA ZA MATERIAŁ PRASOWY - RÓŻNICE POMIĘDZY ZNIESŁAWIENIEM A OCHRONĄ DÓBR OSOBISTYCH (UWAGI PRAKTYCZNE) 16
Tomasz Mielczarek Od Ciężko rannych pantofli po Taniec z gwiazdami. Telewizja TVN w latach 1996 - 2006 11
Krzysztof Wasilewski Obraz emigracji niepodległościowej w "Gazecie Wyborczej" (1989-1991) 18
Adam Jachimczyk Obóz naukowy Studenckiego Koła Bibliologów w Osrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu- 16-17 września 1996 roku 4
Krzysztof Kowalik Obowiązki informacyjne samorządu lokalnego w epoce mediów społecznościowych oraz trendy w implementacji w serwisach WWW kanałów dystrybucji informacji. Studium przypadku gmin świętokrzyskich 21
Jolanta Dzierżyńska Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka, Instytut Mikołowski, Mikołów 2016 19
Jolanta Dzierżyńska Obieg informacji w społeczności lokalnej<br /> Patrycja Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów?, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 154 <br /><br /> Patrycja Szostok, Robert Rajczyk, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 176 17
Tomasz Mielczarek O XI Muzie słów kilka (Wykład inaugurujący rok akademicki 2005/2006 w Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach) 10
Danuta Hombek O reklamie i rozpowszechnianiu "Historii narodu polskiego" Adama Naruszewicza w XVIII wieku 1
Danuta Hombek O potrzebie nowej bibliografii polskich gazet i czasopism 13

Strona 9 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;