INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

;

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy - Numer 2

 

Autor Tytuł PDF
Grażyna Gulińska Prawnicze systemy informatyczne w Polsce - przegląd problematyki
Stefan Nawrot Nauka - człowiek - światopogląd
Lucyna Wiśniewska Filozofia twórczości Jerzego Żuławskiego
Jolanta Dzieniakowska Prasa polska w Radomiu w latach 1918-1939. Spis tytułów. Charakterystyka statystyczna i typologia wydawnictw
Barbara Gierszewska Czasopisam filmowe w Krakowie do roku 1939
Mieczysław Adamczyk Prasa religijna Kielecczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym (typologia, funkcje, modele)
Władysław Maria Witek Walenty Fiałek jako bibliofil i edytor
Małgorzata Ptasińska Oficyna wydawnicza z Maisons-Laffite
Tomasz Mielczarek Funkcje prasy w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej
Danuta Adamczyk Towarzystwo im. Piotra Skargi we Lwowie (1909-1914) j jego działalność wydawnicza. Zarys monograficzny
Kazimierz Warda Paweł Jarkowski - bibliotekarz i bibliograf