INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Marta Meducka Żydowski ruch młodzieżowy w województwie kieleckim w latch 1918-1939 1
Ewa Kubicka Zofia Kozarynowa: Sto lat. Gawęda o kulturze środowiska 3
Barbara Dąbrowska Znaki własnościowe książki jako dziedzictwo kultury książki. XIII Międzynarodowa Konferencja Bibliologiczna zorganizowana w Wilnie w dniach 18-19 września 2003 8
Jolanta Dzierżyńska ZMIANA MODELU FINANSOWANIA MEDIÓW 19
Mateusz Zapała ZJAWISKO CHURNALISMU W NAJPOPULARNIEJSZYCH OGÓLNOPOLSKICH PORTALACH INTERNETOWYCH W 2012 ROKU 17
Jolanta Dzieniakowska Ziemia Radomska (1928-1935) 4
Adrian Uliasz ZESPOŁY DOBREGO CZYTANIA I KOŁA PLANOWEGO CZYTANIA NA TERENIE OKRĘGU SZKOLNEGO LUBELSKIEGO W LATACH 1945-1948 15
Władysław Maria Witek Zbiory poloników w bibliotece Instytutu Polsko - Niemieckiego w Darmstadt. Sprawozdanie z podróży naukowej 3
Leszek Kośny Zagadnienie czasopism pszczelarskich w Encyklopedii pszczelarskiej z 1989 i 2013 roku 18
Anna Jupowicz-Ginalska Zadania okładek współczesnych magazynów drukowanych 20
Dariusz Matelski ZABIEGI TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ O RESTYTUCJĘ Z NIEMIEC DZIEDZICTWA KULTURY POLSKIEJ UTRACONEGO DO 1945 ROKU 15
Grażyna Gulińska Z dziejów drukarstwa opatowskiego 3
Aleksandra Lubczyńska XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "KRAKÓW-LWÓW. KSIĄŻKI, CZASOPISMA, BIBLIOTEKI XIX I XX WIEKU", KRAKÓW 15-16 LISTOPADA 2011 ROKU 15
Andrzej Kaleta X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa. "Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Lwów 20-22 października 2009 r. 13
Tomasz Mielczarek Władysław Marek Kolasa, Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998. Rynek-polityka-kultura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004 10
Tomasz Mielczarek Władysław Marek Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 526 17
Jolanta Dzierżyńska Wzrost podaży i konkurencji na rynku mediów 18
Ewa Pawelec Wzorce ideowe propagowane na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży w pierwszej połowie lat 70 XX w. 7
Olga Dąbrowska-Cendrowska WYSOKONAKŁADOWE MAGAZYNY LIFESTYLOWE W POLSCE W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI W. KRYZYS, STAGNACJA CZY ROZWÓJ? 16
Olga Dąbrowska-Cendrowska Wydawnictwo "Burda Polska" w latach 1990-2002 8

Strona 1 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;