INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (1948 - 1998) 6
Jolanta Kępa- Mętrak Przełomy w historii - XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich 5
Adam Górski Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych 18
Jolanta Dzierżyńska Przepis nie tylko na telewizję. Strategia rozwoju koncernu ITI 14
Andrzej Kaleta Przegląd Powszechny 1884-2005. Charakterystyka i stan badań 10
Tomasz Chrząstek Przeciw rewizjonistom. Z dziejów "Nowej Kultury" w latach 1958-1961 8
Barbara Dąbrowska Profesor dr hab. Wiesław Bieńskowski 1926 - 1999 5
Adam Jachimczyk Profesjonalna informacja w internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna. X Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa, Kraków 31 maja - 1 czerwca 2004 9
Olga Dąbrowska-Cendrowska Prof. dr hab. Walery Pisarek, dr h.c. UŚ i UJK 20
Wojciech Lis PROCEDURA REJESTRACJI TYTUŁU PRASOWEGO. PROBLEMY REGULACYJNE 16
Eugeniusz Rudziński Próby oceny jakości badań naukowych 3
Grzegorz Nieć Problemy wrocławskiej gastronomii w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku w świetle doniesień i komentarzy prasowych 13
Danuta Hombek Problematyka bibliologiczna na łamach czasopism Tadeusza Podleckiego 4
Lech Stępkowski Próba uruchomienia drukarni w Radomiu w 1794 roku. Epizod z insurekcji kościuszkowskiej 1
Grażyna Gulińska Prawnicze systemy informatyczne w Polsce - przegląd problematyki 2
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Prawda czy mistyfikacja? 14
Nina Zielińska Prasowe inicjatywy wydawnicze Towarzystwa Straży Kresowej w latach 1918-1922 7
Maria Siuda Prasa województwa kieleckiego w latach 1944 - 1989 (autoreferat) 9
Tomasz Mielczarek Prasa w enuncjacjach programowych i praktyce politycznej PZPR w latach 1956 - 1989 6
Jolanta Kępa- Mętrak Prasa samorządowa jako forma informacji publicznej 21

Strona 6 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;