INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Adam Jachimczyk II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "NIEWYGODNE DLA WŁADZY. OGRANICZANIE WOLNOŚCI SŁOWA NA ZIEMIACH POLSKICH OD WIEKU XIX DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH", TORUŃ, 4-5 LISTOPADA 2010 ROKU 15
Tomasz Chrząstek Ilościowa analiza zawartości prasy na przykładzie tygodnika społeczno-kulturalnego "Nowa Kultura" 11
Tomasz Mielczarek ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY. KSIĘGA PAMIĄTKOWA W STULECIE POWSTANIA DZIENNIKA I WYDAWNICTWA 1910-1939, POD RED. GRAŻYNY WRONY, PIOTRA BOROWCA I KRZYSZTOFA WOŹNIAKOWSKIEGO. WYDAWNICTWO NAUKOWE ŚLĄSK, KRAKÓW-KATOWICE 2010 15
Włodzimierz Gogołek INFORMACYJNY POTENCJAŁ RAFINACJI ZASOBÓW SIECIOWYCH 17
Maria Siuda Ingerencje cenzorskie jako narzędzie reglamentowania treści prasowych (na przykładzie prasy kieleckiej) 12
Jolanta Dzieniakowska Inicjatywy prasowo-wydawnicze uczniów. Między autoprezentacją a integracją 11
Ewa Danowska IZABELA KRASIŃSKA, Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843-1914, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków 2018, ss. 549 21
Andrzej Kaleta Jacek Banach, Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1948 - 1914, Gdańsk 1999 6
Alicja Gałczyńska Jak się zachować... Porady w polskiej prasie kobiecej. Zarys problemu 20
Eugeniusz Rudziński Jaki świat i życie? Wywiad z Johnem Kennethem Galbraithem 3
Ryszard Żabiński JAKOŚĆ DÓBR MEDIALNYCH 15
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Jan Czarnocki - redaktor naczelny londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" w latach 1945-1947 11
Tomasz Mielczarek Jan Mazur: Tygodnik "Myśl Katolicka" (1908-1914). Problemy religijne, społeczne i polityczne 3
Olga Dąbrowska-Cendrowska Jan Załubski, Media i medioznawstwo. Studia i szkice, Toruń 2006 11
Tomasz Mielczarek Janusz Stefaniak, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 1998 6
Tomasz Mielczarek Jerzy Jarowiecki, Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918-2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2016, ss. 311 20
Sylwia Majewska Jerzy Stempowski. Szkic do portretu 7
Ewa Danowska Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, "Technika i Nauka". Elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, ss. 346 20
Renata Piasecka Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza " 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008 12
Anna Jupowicz-Ginalska JUROREM BYĆ, CZYLI RZECZ O KOMISJACH SĘDZIOWSKICH W PROGRAMACH TALENT SHOW 15

Strona 6 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;