INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Jolanta Dzierżyńska Upublicznienie treści jako sposób zapobiegania ich nieformalnej dystrybucji 21
Tomasz Mielczarek Upowszechnianie informacji publicznej przez TVP SA. Studium przypadku z lat 2016-2017 21
Monika Bartnik UJAWNIENIE INFORMACJI CHRONIONYCH TAJEMNICĄ DZIENNIKARSKĄ 19
Michał Rogoż Tygodnik Powszechny w 1949 roku w świetle wtórnych ocen cenzorów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 14
Zofia Sokół Tygodnik "Przyjaciółka" - czasopismo dla kobiet. Część III: "Przyjaciółka" w latach 1989-2002 8
Jolanta Kępa- Mętrak Twórcy prasy zakładowej Kielecczyzny (1945-1989) 4
PAULINA OLECHOWSKA TRANSGRANICZNE PROJEKTY MEDIALNE NA PRZYKŁADZIE POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA - STUDIUM ROZWOJU OD 1989 ROKU PO WSPÓŁCZESNOŚĆ 17
Danuta Adamczyk Towarzystwo Wydawnicze "Praca" (1913). Z dziejów legalnych wydawnictw SDKPiL 3
Danuta Adamczyk Towarzystwo im. Piotra Skargi we Lwowie (1909-1914) j jego działalność wydawnicza. Zarys monograficzny 2
Urszula Jakubowska Tomasz Mielczarek: Od "Monitora" do "Gońca Reklamowego". Dzieje prasy częstochowskiej (1769-1994) 3
Tomasz Chrząstek Tomasz Mielczarek, Raport o śmierci polskich gazet, Oficyna wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 241. 16
Renata Piasecka Tomasz Chrząstek, Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika "Nowa Kultura" w latach 1950-1963, IPN, Warszawa 2016, ss. 398 20
Janusz Adamowski TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE. UWAGI I REFLEKSJE NA 90-LECIE POLSKIEJ RADIOFONII 19
Tomasz Mielczarek Telewizyjne upodobania Polaków na przełomie XX i XXI wieku 18
Tomasz Mielczarek Telewizja Polska S.A. w latach 1994-2002 7
Tomasz Mielczarek Telewizja "Polsat" Zygmunta Solorza 10
Barbara Gierszewska Teatr a kino w świetle polskiej prasy filmowej do roku 1939 1
Tomasz Mielczarek TABLOIDYZACJA PRASY OPINII 19
Olga Dąbrowska-Cendrowska TABLOIDYZACJA LUKSUSOWYCH MAGAZYNÓW DLA KOBIET I MĘŻCZYZN. ASPEKT ILOŚCIOWY 19
Renata Piasecka Służby prasowo-informacyjne w Polsce w latach 1945-1971 13

Strona 3 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;