INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Ryszard Filas Rozwój czasopism medioznawczych w Polsce w drugiej połowie XX wieku 20
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk RYNEK CZASOPISM LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH W POLSCE PO 1989 R 16
Jolanta Dzierżyńska Rynek czasopism w Polsce 20
Tomasz Mielczarek Ryszard Kapuściński (1932-2007). Portret dziennikarza i myśliciela, pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wiesławy Piątkowskiej-Stepniak. Bogusława Nieremberga i Wojciecha Furmana. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008; Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak, Kraków 2008 13
Jolanta Kępa- Mętrak Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008, t. 1, t. 2, t. 3 13
Alicja Gałczyńska SENSACYJNY HIT... O TABLOIDYZACJI JĘZYKA MEDIÓW 19
Jolanta Kępa- Mętrak Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kozłówka - Rozkosz - Grabnów, 15-17 września 2004 9
Gajlewicz-Korab Katarzyna Specyfika mediów przeznaczonych dla muzułmanów we Francji 14
Grażyna Gulińska Spis treści tomów 1-6 (1993-2003) "Kieleckich Studiów Bibliologicznych" 7
Grażyna Gulińska Spis treści tomów 7-10 (2003-2006) "Studiów Bibliologicznych Akademii Świętokrzyskiej" i tomu 11 (2008) "Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego" 12
Tomasz Chrząstek Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy Współczesne standardy bibliotek szkolnych w zreformowanym systemie edukacji 6
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Kraków 21-23 listopada 2007 r. 11
Tomasz Chrząstek Sprawozdanie z konferencji "Funkcje dydaktyczne i naukowo-badawcze biblioteki akademickiej". Kielce, 19-21 września 1996 roku 4
Jolanta Dzieniakowska Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Drukowana i rękopiśmienna kultura Zachodniej Ukrainy: historia, metodologia, baza źródłowa" (Lwów, 27-29 marca 2008 r.) 12
Jolanta Dzieniakowska Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Nauczyciel bibliotekarz - przygotowanie do zawodu". Kraków, 7-8 listopada 1996 roku. 4
Ewa Danowska Sprawozdanie ze spotkania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 12 maja 2014 18
Urszula Franas-Mirowska Stan i organizacja powojennego bibliotekarstwa naukowego w świetle czasopiśmiennictwa z lat 1944 - 1949 6
Renata Piasecka Stan organizacyjny bibliotek w powiecie jędrzejowskim w latach 1945-1950 6
Tomasz Mielczarek Stanisław Jędrzejewski, Radio publiczne w Europie: program - fnansowanie - technologia - audytorium, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, ss. 244 19
Tomasz Mielczarek Stanisław Pamuła: Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach 4

Strona 15 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;