INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Tomasz Mielczarek Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013 18
Tomasz Mielczarek Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno -kulturalnych 1950-1990, Warszawa 1999 6
Mirosława Papierzyńska-Turek Kazimierz Urban: Mniejszości religijen w Polsce 1945-1991. (Zarys statystyczny) 3
Grażyna Gulińska Kieleckie placówki biblioteczne od czasów popowstaniowych do 1939 roku 1
Jacek Wojsław Kierownictwo partyjne wobec prasy w Polsce w latach kulminacji stalinizmu (1949-1953): polityka personalna, decyzje organizacyjne i "nastawianie" tematyczne 18
Renata Piasecka KIERUNKI ROZWOJU AGENCJI INFORMACYJNYCH W POLSCE PO 1989 ROKU 15
Grażyna Gulińska Kilka uwag w sprawie funkcjonowania sieci bibliotek publicznych w latach dziewięćdziesiątych 3
Tomasz Mielczarek Kinga Przybysz, Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-2013, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015 19
Zofia Sokół Kobieta i Życie (1945-2002) 9
Maria Siuda Kolportaż oraz upowszechnianie prasy na Kielecczyźnie w latach 1945-1952 13
Krzysztof Woźniakowski Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939-1944) w kręgu działań kulturalnych 14
Małgorzata Gruchoła KOMODYFIKACJA "KULTURY" W TELEWIZJI PUBLICZNEJ 19
Wojciech Lis KONCESJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH 15
Aleksandra Lubczyńska Konferencja naukowa "Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy", Poznań 4-5 marca 2010 roku 14
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Dwadzieścia lat wolnych mediów w Polsce 1989-2009", Kraków 26-27 maja 2009 14
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Główne nurty w literaturze XX i XXI wieku a dziennikarstwo. Kraków 20-21 kwietnia 2010 14
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Media - Moda - Wizerunek", Wrocław 10 maja 2012 r. 16
Jolanta Kępa- Mętrak KONFERENCJA NAUKOWA "PRZYSZŁOŚĆ DZIENNIKARSTWA. KONIECZNOŚĆ SPECJALIZACJI?" RZESZÓW, 10-11 CZERWCA 2010 ROKU 15
Aleksandra Lubczyńska Konferencja naukowa "Stare i nowe w bibliotece - współpraca czy konkurencja". Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 3-5 czerwca 2009 r. 13
Maria Siuda KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA DWULETNI PROJEKT "AKTUALIZACJA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO BIBLIOTEKARZY PRACUJĄCYCH W MAŁYCH BIBLIOTEKACH GMINNYCH" 15

Strona 7 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;