INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Jolanta Dzieniakowska Prasa Narodowej Demokracji w Radomiu w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd wydawnictw 3
Tomasz Mielczarek Prasa opinii czy ilustrowany magazyn społeczny? 20
Jolanta Dzieniakowska Prasa polska w Radomiu w latach 1918-1939. Spis tytułów. Charakterystyka statystyczna i typologia wydawnictw 2
Adrian Uliasz PRASA POPULARNONAUKOWA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE A EDUKACJA HUMANISTYCZNA I KULTURALNA MŁODZIEŻY. CZASOPISMO "COGITO" 15
Jolanta Dzieniakowska Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) 3
Lidia Pokrzycka Prasa regionalna a sposoby upowszechniania informacji publicznej. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny 21
Adrian Uliasz Prasa regionalna jako nośnik propagandy stalinowskiej. "Nowiny Rzeszowskie" o śmierci Józefa Stalina 14
Mieczysław Adamczyk Prasa religijna Kielecczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym (typologia, funkcje, modele) 2
Adam Radosław Suławka Prasa rosyjskojęzyczna wydawana w łodzi przed I wojną światową w świetle raportów cenzora Wasilija Pietrowa 18
Marta Milewska Prasa samorządowa - potrzebna? A jeśli tak, to komu? 20
Jolanta Kępa- Mętrak Prasa samorządowa jako forma informacji publicznej 21
Tomasz Mielczarek Prasa w enuncjacjach programowych i praktyce politycznej PZPR w latach 1956 - 1989 6
Maria Siuda Prasa województwa kieleckiego w latach 1944 - 1989 (autoreferat) 9
Nina Zielińska Prasowe inicjatywy wydawnicze Towarzystwa Straży Kresowej w latach 1918-1922 7
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Prawda czy mistyfikacja? 14
Grażyna Gulińska Prawnicze systemy informatyczne w Polsce - przegląd problematyki 2
Lech Stępkowski Próba uruchomienia drukarni w Radomiu w 1794 roku. Epizod z insurekcji kościuszkowskiej 1
Danuta Hombek Problematyka bibliologiczna na łamach czasopism Tadeusza Podleckiego 4
Grzegorz Nieć Problemy wrocławskiej gastronomii w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku w świetle doniesień i komentarzy prasowych 13
Eugeniusz Rudziński Próby oceny jakości badań naukowych 3

Strona 13 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;