INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Jolanta Dzierżyńska Odwrót od lokalności 12
Andrzej Kaleta Odzwierciedlenie przemian społeczno-politycznych i religijno-moralnych na ziemiach polskich w twórczości profesorów Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727-1939. Zarys problematyki 7
Małgorzata Ptasińska Oficyna wydawnicza z Maisons-Laffite 2
Monika Olczak-Kardas Ogólnopolska konferencja naukowa "Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji" Bydgoszcz 14-15 maja 2009 13
Marcin Żynda Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku" (Toruń, 18-19 listopada 2008 r.) 12
Jolanta Kępa- Mętrak Ogólnopolska konferencja naukowa "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym". Roskosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 2003 8
Izabela Krasińska Ogólnopolska konferencja naukowa "Z dziejów książki i prasy". Przegląd badań za lata 2007-2010. Bydgoszcz 12 maja 2010 roku 14
Wojciech Lis Ograniczenia dostępu dziennikarza do informacji publicznej 21
Jolanta Dzierżyńska OPŁACALNOŚĆ MIGRACJI DO INTERNETU WYDAWCÓW PRASOWYCH 17
Klaudia Socha OSIEMNASTOWIECZNE PRENUMERATY LITERATURY PIĘKNEJ 15
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Oświata i wychowanie na łamach "Bluszczu" w latach 1918-1939 7
Tomasz Mielczarek Państwa Europy Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, pod red. Teresy Sasińskiej-Klas, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego 8
Dominik Chomik, Jacek Wojsław Pasków TVP Info życie po życiu. Internetowy dyskurs wokół współczesnych tickerów telewizyjnych 21
Judyta Perczak Paul Levinson, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010, ss. 327. 16
Kazimierz Warda Paweł Jarkowski - bibliotekarz i bibliograf 2
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Peregrynacje Karola Zbyszewskiego po epoce stanisławowskiej 12
Barbara Gierszewska Pierwsze rejestracje i początki twórczości filmowej we Lwowie do 1914 roku 6
Tomasz Chrząstek Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Gra w media. Między informacją a deformacją, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2007 12
Jolanta Adamska-Czerw Pisma samorządowe na Kielelczyźnie w latach 1990-1992 1
Jolanta Dzieniakowska Pisma szkolne w Radomiu w latach 1918-1939 1

Strona 11 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;