INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Marta Milewska Prasa samorządowa - potrzebna? A jeśli tak, to komu? 20
Adam Radosław Suławka Prasa rosyjskojęzyczna wydawana w łodzi przed I wojną światową w świetle raportów cenzora Wasilija Pietrowa 18
Mieczysław Adamczyk Prasa religijna Kielecczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym (typologia, funkcje, modele) 2
Adrian Uliasz Prasa regionalna jako nośnik propagandy stalinowskiej. "Nowiny Rzeszowskie" o śmierci Józefa Stalina 14
Lidia Pokrzycka Prasa regionalna a sposoby upowszechniania informacji publicznej. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny 21
Jolanta Dzieniakowska Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) 3
Adrian Uliasz PRASA POPULARNONAUKOWA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE A EDUKACJA HUMANISTYCZNA I KULTURALNA MŁODZIEŻY. CZASOPISMO "COGITO" 15
Jolanta Dzieniakowska Prasa polska w Radomiu w latach 1918-1939. Spis tytułów. Charakterystyka statystyczna i typologia wydawnictw 2
Tomasz Mielczarek Prasa opinii czy ilustrowany magazyn społeczny? 20
Jolanta Dzieniakowska Prasa Narodowej Demokracji w Radomiu w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd wydawnictw 3
Jolanta Kępa- Mętrak Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja naukowa, Warszawa 21 września 2004 9
Olga Dąbrowska-Cendrowska Prasa kulinarna w czasach popularności blogów i serwisów kulinarnych 20
Dominika Popielec Prasa jako naturalne miejsce uprawiania dziennikarstwa śledczego 20
Wojciech Lis PRASA INTERNETOWA. PROCES MIGRACJI MEDIÓW DO CYBERPRZESTRZENI 19
Barbara Gierszewska Prasa filmowa w Polsce do 1939 roku 3
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Powstanie i rozwój "Dziennika Polskiego" w latach 1940-1943 10
Aleksandra Lubczyńska POPULARYZACJA WIEDZY NA ŁAMACH NIEKTÓRYCH KALENDARZY DLA LUDU WYDAWANYCH W KRAKOWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU 15
Barbara Centek Popularnonaukowe czasopisma południowo-wschodniego Podlasia (1980-2005) 12
Tomasz Mielczarek Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia - teoria - zjawiska [Polish Local Media at the Turn of the 20th Century], ed. by Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko and Władysław Marek Kolasa, Kraków 2007 11
Zofia Sokół Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury. Konferencja naukowa zorganizowana w Warszawie w dniach 1 - 2 czerwca 2000 r. 6

Strona 7 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;