INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Krzysztof Wasilewski DZIŚ. PRZEGLĄD SPOŁECZNY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSCE (1990-2008) 15
Ewa Danowska Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Krasińska, Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871, wyd. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008 13
Danuta Adamczyk Europejska promocja Polski i literatury polskiej w przekładach w początku XX w. 5
Eugeniusz Rudziński Federico Mayor i in., Przyszłość świata 7
Tomasz Mielczarek Festiwal "Solidarności" i stan wojenny na łamach czasopism społeczno-kulturalnych PRL 12
Barbara Gierszewska Film i kino w lwowskiej prasie 1895-1918 9
Lucyna Wiśniewska Filozofia twórczości Jerzego Żuławskiego 2
Judyta Perczak Formy reklamy socjalistycznej 7
Andrzej Kaleta Funkcje i zadania bibliotek kościelnych. Sympozjum, Lublin, 28-29 września 2004 9
Tomasz Mielczarek Funkcje prasy w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej 2
Gajlewicz-Korab Katarzyna FUNKCJONOWANIE FRANCUSKICH ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W CZASIE PREZYDENTURY NICOLASA SARKOZY'EGO 16
Tomasz Mielczarek Gazeta Ludowa. Próba walki o wolność myśli i słowa 1945-1947. Z przedmową prof. Władysława Bartoszewskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007 12
Wojciech Kęder Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782 14
Wojciech Kęder Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782 13
Aleksandra Lubczyńska Grażyna Gzella, Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010 14
Władysław Maria Grabski Historyk, teoria informacji a krytyka źródła muzealnego (na przykładzie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze) 3
Judyta Perczak HYBRYDYZACJA GATUNKU TELEWIZYJNEGO NA PRZYKŁADZIE TELEWIZJI WRÓŻBIARSKICH W POLSCE 19
Grażyna Gulińska Ideologiczne selekcje księgozbiorów w Polsce w latach 1944 - 1956 na przykładzie bibliotek publicznych i szkolnych Kielc 6
Małgorzata Ptasińska II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Nowoczesne nośniki i środki informacji naukowej w służbie nauki" 5
Adam Jachimczyk II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bibliografia - teoria, praktyka, dydaktyka", Warszawa, 7-8 listopada 2012. 16

Strona 5 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;