INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Tomasz Chrząstek Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004 9
Monika Olczak-Kardas Sytuacja lokalowa bibliotek wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie wojewodztwa warszawskiego 10
Krzysztof Kowalik ŚWIĘTOKRZYSKIE MEDIA SAMORZĄDOWE -CYBERPRZESTRZEŃ NOWYM WYZWANIEM 17
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Świat bez granic 13
Łukasz Przybysz Stygmatyzacja medialna public relations. Analiza zjawiska w wybranych polskich czasopismach opinii 20
Tomasz Chrząstek Studenckie Koło Bibliologów w latach 1994-1999 5
Tomasz Chrząstek Struktura zawartości "Nowej Kultury" w latach 1950-1952. Komunikat z badań 5
Władysław Maria Grabski Struktura naukoznawstwa a metodologia bibliologii 5
Ryszard Żabiński Strategiczny profil marketingowy dziennika regionalnego i tygodnika bezpłatnego 13
Tomasz Mielczarek Status prawny dziennikarza, pod red. Wojciecha Lisa, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014 18
Tomasz Mielczarek Stanisław Pamuła: Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach 4
Tomasz Mielczarek Stanisław Jędrzejewski, Radio publiczne w Europie: program - fnansowanie - technologia - audytorium, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, ss. 244 19
Renata Piasecka Stan organizacyjny bibliotek w powiecie jędrzejowskim w latach 1945-1950 6
Urszula Franas-Mirowska Stan i organizacja powojennego bibliotekarstwa naukowego w świetle czasopiśmiennictwa z lat 1944 - 1949 6
Ewa Danowska Sprawozdanie ze spotkania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 12 maja 2014 18
Jolanta Dzieniakowska Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Nauczyciel bibliotekarz - przygotowanie do zawodu". Kraków, 7-8 listopada 1996 roku. 4
Jolanta Dzieniakowska Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Drukowana i rękopiśmienna kultura Zachodniej Ukrainy: historia, metodologia, baza źródłowa" (Lwów, 27-29 marca 2008 r.) 12
Tomasz Chrząstek Sprawozdanie z konferencji "Funkcje dydaktyczne i naukowo-badawcze biblioteki akademickiej". Kielce, 19-21 września 1996 roku 4
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Kraków 21-23 listopada 2007 r. 11
Tomasz Chrząstek Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy Współczesne standardy bibliotek szkolnych w zreformowanym systemie edukacji 6

Strona 4 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;