INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Krzysztof Woźniakowski Niemiecka polskojęzyczna prasa "gadzinowa" czasów II wojny światowej 1939-1945 (próba syntetycznego spojrzenia) 8
Barbara Dąbrowska Nieznane listy Bonawentury Lenarta do Kazimierza Witkiewicza 10
Izabela Bogdanowicz NIEZNANY WĄTEK W HISTORII "GAZETY BANKOWEJ" 15
Olga Dąbrowska-Cendrowska NOWE KANAŁY DYSTRYBUCJI TREŚCI WYBRANYCH MAGAZYNÓW WYSOKONAKŁADOWYCH I PROGRAMÓW ŚNIADANIOWYCH 17
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Numery specjalne "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego cz. II 9
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Numery specjalne "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Część I 8
Tomasz Chrząstek O Dziennikach słów kilka 6
Joanna Sztejnbis-Zdyb O muzyce w prasie kieleckiej w latach 1945-1955 8
Jolanta Kępa- Mętrak O pojmowaniu dziennikarstwa. Przyczynek do dziejów prasy PRL 4
Jolanta Kępa- Mętrak O potrzebie badań nad dziejami kieleckiego dziennikarstwa 3
Danuta Hombek O potrzebie nowej bibliografii polskich gazet i czasopism 13
Danuta Hombek O reklamie i rozpowszechnianiu "Historii narodu polskiego" Adama Naruszewicza w XVIII wieku 1
Tomasz Mielczarek O XI Muzie słów kilka (Wykład inaugurujący rok akademicki 2005/2006 w Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach) 10
Jolanta Dzierżyńska Obieg informacji w społeczności lokalnej<br /> Patrycja Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów?, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 154 <br /><br /> Patrycja Szostok, Robert Rajczyk, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 176 17
Jolanta Dzierżyńska Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka, Instytut Mikołowski, Mikołów 2016 19
Krzysztof Kowalik Obowiązki informacyjne samorządu lokalnego w epoce mediów społecznościowych oraz trendy w implementacji w serwisach WWW kanałów dystrybucji informacji. Studium przypadku gmin świętokrzyskich 21
Adam Jachimczyk Obóz naukowy Studenckiego Koła Bibliologów w Osrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu- 16-17 września 1996 roku 4
Krzysztof Wasilewski Obraz emigracji niepodległościowej w "Gazecie Wyborczej" (1989-1991) 18
Tomasz Mielczarek Od Ciężko rannych pantofli po Taniec z gwiazdami. Telewizja TVN w latach 1996 - 2006 11
Adam Górski ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIENNIKARZA ZA MATERIAŁ PRASOWY - RÓŻNICE POMIĘDZY ZNIESŁAWIENIEM A OCHRONĄ DÓBR OSOBISTYCH (UWAGI PRAKTYCZNE) 16

Strona 10 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;