INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Aleksandra Lubczyńska Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914), Przemyśl, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 2012 - ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA 18
Magdalena Ostrowska Aplikacje dla czytelników - przegląd i charakterystyka 18
Mateusz Kasiak ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY W PRASIE I W INTERNECIE. ANALIZA PORÓWNAWCZA 19
Olga Dąbrowska-Cendrowska Autoreferat rozprawy doktorskiej "Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2006. Działalność wydawnicza- upowszechnianie treści - oddziaływanie na czytelników" 12
Barbara Dąbrowska B. Szornel-Dąbrowska: Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie w latach 1922-1939 5
Olga Dąbrowska-Cendrowska BEATA KRAJEWSKA, TELEWIZJA W RECEPCJI DOROSŁYCH STUDENTÓW. TEORIE I RZECZYWISTOŚĆ, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 2009 15
Olga Dąbrowska-Cendrowska Beata Krajewska, Telewizja w recepcji dorosłych studentów. Teorie i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2009 14
Wojciech Lis BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI W UJĘCIU PRAWNOKARNYM - WYBRANE ZAGADNIENIA 17
Grzegorz Nieć BIBLIOFILSKA GAWĘDA JANA STRAUSA O ERRATACH. JAN STRAUS, PRZYGODA Z ERRATĄ, PRZYGOTOWAŁ DO DRUKU R. NOWOSZEWSKI, TOWARZYSTWO BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011 15
Kazimierz Warda Biblioteka Instytutu Księży Zdrożnych na Łysej Górze 4
Wojciech Kęder BIBLIOTEKA OPACTWA CYSTERSÓW W MOGILE - KRAKOWIE W XVII WIEKU 15
Małgorzata Korczyńska-Derkacz Biblioteka Warszawska (1841-1914) źródłem wiedzy o krajowym i zagranicznym ruchu naukowym 11
Jolanta Dzieniakowska Biblioteki kieleckich publicznych szkól podstawowych i gimnazjów w pierwszym roku funkcjonowania reformy edukacji 6
Jolanta Dzieniakowska Biblioteki kieleckich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów trzy lata po reformie systemu oświaty. Wybrane problemy 9
Monika Olczak-Kardas Biblioteki szkolne i publiczne w gminnych budżetach administracyjnych w latach 1918-1939 na przykładzie powiatu rawskiego 5
Grażyna Gulińska Biblioteki szkolne w województwie kieleckim w latach 1944-1956 w świetle polityki kulturalnej państwa 11
Monika Olczak-Kardas Biblioteki uczniowskie szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939 9
Wanda A. Ciszewska Bogdan Klukowski, Marek Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013, 27 fot., 8 tab., ss. 284[2] 17
Małgorzata Ptasińska Casa Editrice "Lettere" w latach 1946-1947. O pierwszych inicjatywach edytorskich Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte 5
Paweł Łokić CELEBRYCKOŚĆ DZIENNIKARZY JAKO FUNKCJA KOMODYFIKACJI FORMATÓW INFORMACYJNO-PUBLICYSTYCZNYCH 19

Strona 2 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;