INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Wanda Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015 18
Izabela Krasińska Dorota Fox, Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: WW Ofcyna Wydawnicza, Katowice 2013 18
Aleksandra Lubczyńska Anna Siciak, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914), Przemyśl, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 2012 - ALEKSANDRA LUBCZYŃSKA 18
Leszek Kośny Zagadnienie czasopism pszczelarskich w Encyklopedii pszczelarskiej z 1989 i 2013 roku 18
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Współczesny rynek czasopism o sztuce w Polsce. Przegląd wydawnictw 18
Olga Dąbrowska-Cendrowska Ludzkie historie dobrze się sprzedają. Magazyny typu true story - charakterystyka segmentu prasowego 18
Jolanta Dzierżyńska Wzrost podaży i konkurencji na rynku mediów 18
Ewa Danowska Nauczanie bibliografi w Gimnazjum Wołyńskim i Liceum w Krzemieńcu 18
Adam Radosław Suławka Prasa rosyjskojęzyczna wydawana w łodzi przed I wojną światową w świetle raportów cenzora Wasilija Pietrowa 18
Jacek Wojsław Kierownictwo partyjne wobec prasy w Polsce w latach kulminacji stalinizmu (1949-1953): polityka personalna, decyzje organizacyjne i "nastawianie" tematyczne 18
Adam Górski Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych 18
Tomasz Mielczarek Telewizyjne upodobania Polaków na przełomie XX i XXI wieku 18
Magdalena Ostrowska Aplikacje dla czytelników - przegląd i charakterystyka 18
Agnieszka Wrońska Dziennikarze i blogerzy jako uzupełniające się środowiska tworzące treści 18
Monika Bartnik UJAWNIENIE INFORMACJI CHRONIONYCH TAJEMNICĄ DZIENNIKARSKĄ 19
Paweł Łokić CELEBRYCKOŚĆ DZIENNIKARZY JAKO FUNKCJA KOMODYFIKACJI FORMATÓW INFORMACYJNO-PUBLICYSTYCZNYCH 19
Mateusz Kasiak ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY W PRASIE I W INTERNECIE. ANALIZA PORÓWNAWCZA 19
Alicja Gałczyńska SENSACYJNY HIT... O TABLOIDYZACJI JĘZYKA MEDIÓW 19
Kamil Niesłony RAMY INTERPRETACYJNE W TWORZENIU NEWSÓW TELEWIZYJNYCH 19
Judyta Perczak HYBRYDYZACJA GATUNKU TELEWIZYJNEGO NA PRZYKŁADZIE TELEWIZJI WRÓŻBIARSKICH W POLSCE 19

Strona 16 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;