INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Tomasz Chrząstek Tomasz Mielczarek, Raport o śmierci polskich gazet, Oficyna wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 241. 16
Tomasz Mielczarek Leszek Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, wydawnictwo poltext, Warszawa 2012, ss. 328 16
Adam Górski WYBRANE PROBLEMY POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO w SPRAWACH O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH 16
Tomasz Mielczarek CYFRYZACJA PRZEKAZU TELEWIZYJNEGO W POLSCE. STUDIUM PRZYPADKU OT TVP SA KIELCE 16
Anna Kleiber DOSTĘPNOŚĆ TYTUŁÓW UZNANYCH ZA BESTSELLERY ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH WYPOŻYCZEŃ w WYBRANYCH FILIACH BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH 16
Adam Górski ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIENNIKARZA ZA MATERIAŁ PRASOWY - RÓŻNICE POMIĘDZY ZNIESŁAWIENIEM A OCHRONĄ DÓBR OSOBISTYCH (UWAGI PRAKTYCZNE) 16
Wojciech Lis PROCEDURA REJESTRACJI TYTUŁU PRASOWEGO. PROBLEMY REGULACYJNE 16
Olga Dąbrowska-Cendrowska WYSOKONAKŁADOWE MAGAZYNY LIFESTYLOWE W POLSCE W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI W. KRYZYS, STAGNACJA CZY ROZWÓJ? 16
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk RYNEK CZASOPISM LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH W POLSCE PO 1989 R 16
Gajlewicz-Korab Katarzyna FUNKCJONOWANIE FRANCUSKICH ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W CZASIE PREZYDENTURY NICOLASA SARKOZY'EGO 16
Michał Rogoż CYKL O KRAINIE OZ LYMANA FRANKA BAUMA NA POLSKIM RYNKU WYDAWNICZYM (1962-2010) 16
Dorota Degen DWIE EDYCJE KSIĄŻEK I WYDAWCÓW ADAMA BROMBERGA (z 1958 r.). STUDIUM PRZYPADKU AKTYWNOŚCI URZĘDU CENZURY w PRL 16
Agnieszka Chamera-Nowak Książki, biblioteki i bibliotekarze na wsi polskiej w okresie stalinizmu w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa 16
Jolanta Dzierżyńska Obieg informacji w społeczności lokalnej<br /> Patrycja Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów?, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 154 <br /><br /> Patrycja Szostok, Robert Rajczyk, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013, ss. 176 17
Tomasz Mielczarek Władysław Marek Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 526 17
Wanda A. Ciszewska Bogdan Klukowski, Marek Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013, 27 fot., 8 tab., ss. 284[2] 17
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Regina Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 2013, ss. 285, 3 nib. 17
Paulina Prędotka KRYZYSOWE PUBLIC RELATIONS W RELACJACH Z MEDIAMI 17
Shala Barczewska A COGNITIVE PRAGMATICS APPROACH TO ANALYSING PRESS DISCOURSES 17
Agnieszka Fluda-Krokos "EXLIBRIS ŚLĄSKI. BIULETYN KOŁA MIŁOŚNIKÓW EXLIBRISU" (1964-1965) PRZYCZYNEK DO BADAN CZASOPIŚMIENNICTWA EKSLIBRISOLOGICZNEGO 17

Strona 14 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;