INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
PAULINA OLECHOWSKA TRANSGRANICZNE PROJEKTY MEDIALNE NA PRZYKŁADZIE POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA - STUDIUM ROZWOJU OD 1989 ROKU PO WSPÓŁCZESNOŚĆ 17
Wojciech Lis BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI W UJĘCIU PRAWNOKARNYM - WYBRANE ZAGADNIENIA 17
Olga Dąbrowska-Cendrowska NOWE KANAŁY DYSTRYBUCJI TREŚCI WYBRANYCH MAGAZYNÓW WYSOKONAKŁADOWYCH I PROGRAMÓW ŚNIADANIOWYCH 17
Tomasz Mielczarek CYFROWA TRANSFORMACJA TELEWIZJI W POLSCE 17
Krzysztof Kowalik ŚWIĘTOKRZYSKIE MEDIA SAMORZĄDOWE -CYBERPRZESTRZEŃ NOWYM WYZWANIEM 17
Krzysztof Wasilewski WPŁYW NOWYCH MEDIÓW NA LOKALNY RYNEK PRASY, RADIA I TELEWIZJI PRZYKŁAD SUBREGIONU GORZOWSKIEGO 17
Justyna Kubik USIECIOWIENIE PRASY LOKALNEJ PRZYMUS CYBERKULTUROWY CZY MOŻLIWOŚĆ POSZERZANIA OFERTY WYDAWNICZEJ? 17
Izabela Bogdanowicz DZIENNIKARSTWO W PORTALU - NOWE MEDIUM, NOWA ETYKA KOMUNIKOWANIA SIĘ? 17
Wojciech Jabłoński POLITYCZNE DZIENNIKARSTWO WIRTUALNE UCIECZKA W CYBERPRZESTRZEŃ JAKO ODEJŚCIE OD STANDARDÓW UPRAWIANIA ZAWODU 17
Mateusz Zapała ZJAWISKO CHURNALISMU W NAJPOPULARNIEJSZYCH OGÓLNOPOLSKICH PORTALACH INTERNETOWYCH W 2012 ROKU 17
Jolanta Dzierżyńska OPŁACALNOŚĆ MIGRACJI DO INTERNETU WYDAWCÓW PRASOWYCH 17
Ignacy S. Fiut MIGRACJA PRASY BEZPŁATNEJ DO INTERNETU I JEJ STRATEGIE WYDAWNICZE 17
Zbigniew Anculewicz DZIENNIK OPINII ŚRODOWISKA "KRYTYKI POLITYCZNEJ" -PRZYKŁAD MIGRACJI NOWEJ PRASY DO CYBERPRZESTRZENI 17
Włodzimierz Gogołek INFORMACYJNY POTENCJAŁ RAFINACJI ZASOBÓW SIECIOWYCH 17
Renata M. Zając Urania we lwowie i w krakowie 17
Jolanta Dzierżyńska Modele współczesnego dziennikarstwa, pod. red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015 18
Ewa Danowska Sprawozdanie ze spotkania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 12 maja 2014 18
Krzysztof Wasilewski Obraz emigracji niepodległościowej w "Gazecie Wyborczej" (1989-1991) 18
Tomasz Mielczarek Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013 18
Tomasz Mielczarek Status prawny dziennikarza, pod red. Wojciecha Lisa, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014 18

Strona 15 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;