INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Media - Moda - Wizerunek", Wrocław 10 maja 2012 r. 16
Jolanta Dzierżyńska Dwie prace o prasie kieleckiej w latach 1944-1989: Maria M. Siuda, Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989. Studium historyczno-prasoznawcze, wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 368. Jolanta Kępa-Mętrak, Ustawicznie czujni... o dziennikarzach regionu kielecko-radomskiego (i nie tylko), Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 292. 16
Judyta Perczak Paul Levinson, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2010, ss. 327. 16
Tomasz Chrząstek Tomasz Mielczarek, Raport o śmierci polskich gazet, Oficyna wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, ss. 241. 16
Tomasz Mielczarek Leszek Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, wydawnictwo poltext, Warszawa 2012, ss. 328 16
Adam Górski WYBRANE PROBLEMY POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO w SPRAWACH O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH 16
Tomasz Mielczarek CYFRYZACJA PRZEKAZU TELEWIZYJNEGO W POLSCE. STUDIUM PRZYPADKU OT TVP SA KIELCE 16
Anna Kleiber DOSTĘPNOŚĆ TYTUŁÓW UZNANYCH ZA BESTSELLERY ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH WYPOŻYCZEŃ w WYBRANYCH FILIACH BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH 16
Adam Górski ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIENNIKARZA ZA MATERIAŁ PRASOWY - RÓŻNICE POMIĘDZY ZNIESŁAWIENIEM A OCHRONĄ DÓBR OSOBISTYCH (UWAGI PRAKTYCZNE) 16
Wojciech Lis PROCEDURA REJESTRACJI TYTUŁU PRASOWEGO. PROBLEMY REGULACYJNE 16
Olga Dąbrowska-Cendrowska WYSOKONAKŁADOWE MAGAZYNY LIFESTYLOWE W POLSCE W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI W. KRYZYS, STAGNACJA CZY ROZWÓJ? 16
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk RYNEK CZASOPISM LITERACKO-ARTYSTYCZNYCH W POLSCE PO 1989 R 16
Gajlewicz-Korab Katarzyna FUNKCJONOWANIE FRANCUSKICH ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W CZASIE PREZYDENTURY NICOLASA SARKOZY'EGO 16
Michał Rogoż CYKL O KRAINIE OZ LYMANA FRANKA BAUMA NA POLSKIM RYNKU WYDAWNICZYM (1962-2010) 16
Dorota Degen DWIE EDYCJE KSIĄŻEK I WYDAWCÓW ADAMA BROMBERGA (z 1958 r.). STUDIUM PRZYPADKU AKTYWNOŚCI URZĘDU CENZURY w PRL 16
Agnieszka Chamera-Nowak Książki, biblioteki i bibliotekarze na wsi polskiej w okresie stalinizmu w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa 16
Wojciech Lis KONCESJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH 15
Anna Jupowicz-Ginalska JUROREM BYĆ, CZYLI RZECZ O KOMISJACH SĘDZIOWSKICH W PROGRAMACH TALENT SHOW 15
Adrian Uliasz PRASA POPULARNONAUKOWA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE A EDUKACJA HUMANISTYCZNA I KULTURALNA MŁODZIEŻY. CZASOPISMO "COGITO" 15
Izabela Bogdanowicz NIEZNANY WĄTEK W HISTORII "GAZETY BANKOWEJ" 15

Strona 6 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;