INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Małgorzata Gruchoła KOMODYFIKACJA "KULTURY" W TELEWIZJI PUBLICZNEJ 19
Janusz Adamowski TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE. UWAGI I REFLEKSJE NA 90-LECIE POLSKIEJ RADIOFONII 19
Wojciech Lis PRASA INTERNETOWA. PROCES MIGRACJI MEDIÓW DO CYBERPRZESTRZENI 19
Tomasz Mielczarek TABLOIDYZACJA PRASY OPINII 19
Wojciech Furman Czym jest komodyfkacja i tabloidyzacja przekazów dziennikarskich? O splocie różnych procesów 19
Magdalena Przybysz - Stawska "FAKT" KULTURALNY: OFERTA KARNETU KULTURALNEGO W LATACH 2010-2014 19
Olga Dąbrowska-Cendrowska TABLOIDYZACJA LUKSUSOWYCH MAGAZYNÓW DLA KOBIET I MĘŻCZYZN. ASPEKT ILOŚCIOWY 19
Przemysław Ciszek CZASOPISMA O GRACH WIDEO W POLSCE. RYS HISTORYCZNY I OBECNA SYTUACJA NA RYNKU 19
Paweł Wieczorek MEDIA WOBEC OCZEKIWAŃ MASOWEGO ODBIORCY 19
Jolanta Dzierżyńska ZMIANA MODELU FINANSOWANIA MEDIÓW 19
Adrian Uliasz MIASTO RODZINNE PISARZA JAKO TEMAT I MIEJSCE WYDARZEŃ W LITERATURZE DLA DZIECI. LUBLIN W TWÓRCZOŚCI JANINY PORAZIŃSKIEJ I JÓZEFA CZECHOWICZA 19
Tomasz Mielczarek Stanisław Jędrzejewski, Radio publiczne w Europie: program - fnansowanie - technologia - audytorium, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, ss. 244 19
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Dziennikarstwo a public relations, pod red. Michała Gajlewicza i Katarzyny Gajlewicz-Korab, Warszawa 2015, Difn S.A 19
Jolanta Dzierżyńska Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka, Instytut Mikołowski, Mikołów 2016 19
Tomasz Mielczarek Kinga Przybysz, Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-2013, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015 19
Jolanta Dzierżyńska Rynek czasopism w Polsce 20
Ryszard Filas Rozwój czasopism medioznawczych w Polsce w drugiej połowie XX wieku 20
Andrzej Kansy Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce - raport z badań 20
Tomasz Mielczarek Prasa opinii czy ilustrowany magazyn społeczny? 20
Anna Jupowicz-Ginalska Zadania okładek współczesnych magazynów drukowanych 20

Strona 17 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;